Embassy-Advisories small

 

 

PR-132-2015

PAALALA SA PUBLIKO, IPINAGBABAWAL
ANG ANUMANG PAGTITIPON O
DEMONSTRASYON SA SAUDI ARABIA


(RIYADH, 4 October 2015) Pinaaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh ang lahat na ipinagbabawal ng Saudi Arabia ang anumang pagtitipon o demonstrasyon na isinasagawa sa anumang kadahilanan.  Ang lahat nang mga reklamo o hinaing tungkol sa mga benepisyo o karapatan ay nararapat na paraanin sa mga opisyal ng Saudi Arabia o sa mga opisinang itinalaga upang dinggin ang mga ito.

Para sa mga sumusunod, maaaring makipag-ugnayan sa Embahada o sa Philippine Labor Office sa:

 

Assistance to Nationals Section (Police Cases, Detention, Remains, and other non-labor cases)

482-4354, 480-1918
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Labor Attaché RIYADH (Welfare Cases related to Employment, Recruitment and Hiring Filipinos, and other matters related to employment or welfare and concerns with companies and employers including unpaid salaries, delays in salary, issuance of iqama by employer, etc)

FAX (+96611) 483-2204 Tel 483-2201 to 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Labor Attaché Eastern

TEL (013) 894-1846, 894-2890

Mobile: 0501269742

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The Embassy is open from Sunday through Thursday, 8AM to 5PM

Diplomatic Quarter, Ummayah Abu As-Salat Street

P.O. 94366, Riyadh 11693

Fax (96611) 488-3945

TEL 482-3559 , 482-0507, 482-1577

Website: http://riyadhpe.dfa.gov.ph

(WAKAS)

 


 

 

PUBLIC REMINDED THAT GATHERINGS
AND WORK DEMONSTRATIONS FOR ANY
REASON ARE PROHIBITED IN SAUDI ARABIA


(RIYADH, 4 October 2015) – The Philippine Embassy in Riyadh reminds the public that the Saudi government prohibits gatherings and / or work demonstrations for any reason. All demands for benefits and rights should be coursed through official channels.

For concerns on the following, please contact the Embassy or the Philippine Labor Office at:

 

Assistance to Nationals Section (Police Cases, Detention, Remains, and other non-labor cases)

482-4354, 480-1918
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Labor Attaché RIYADH (Welfare Cases related to Employment, Recruitment and Hiring Filipinos, and other matters related to employment or welfare and concerns with companies and employers including unpaid salaries, delays in salary, issuance of iqama by employer, etc)

FAX (+96611) 483-2204 Tel 483-2201 to 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Labor Attaché Eastern

TEL (013) 894-1846, 894-2890

Mobile: 0501269742

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The Embassy is open from Sunday through Thursday, 8AM to 5PM

Diplomatic Quarter, Ummayah Abu As-Salat Street

P.O. 94366, Riyadh 11693

Fax (96611) 488-3945

TEL 482-3559 , 482-0507, 482-1577

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://riyadhpe.dfa.gov.ph
(END)