MENU

Lupang Hinirang

Bayang magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng puso, Sa dibdib mo'y buhay.
Lupang Hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig, Di ka pasisiil.
Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw,

May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning,

Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo;

Aming ligaya, na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo.

 

Unofficial English translation

Country Beloved,
Pearl of the Orient,
The blazing of the heart
In thy breast is alive.

Chosen Land,
Cradle thou [art] of the valiant.
To the invaders
Thou shalt never be subjected.

In the seas and mountains,
In breezes, and in skies of Thine azure,
There is splendor in the poem
And in the song to freedom beloved.

The glimmer of Thy flag
Is victory that is shining.
Its Stars and Sun
Evermore shall not grow dim.

Land of the sun, of glory, and of love,
Life is Heaven in Thine embrace!
'Tis our joy when there be oppressor
To die for cause of Thee.