MENU

 

 

 

Embassy-Advisories

Advisory
PR-115-2015
03 September 2015

 

Abiso para sa mga Pilipino sa Yemen:
Panawagan sa Agarang Paglikas Mula Yemen

 

(Riyadh, ika-3 ng Setyembre 2015) – Ang Embahada ng Pilipinas sa Riyadh ay muling nananawagan sa mga Pilipinong nananatili sa Yemen na agad ng umalis ng bansa.

Patuloy ang paglala ng sitwasyong politikal at pang-seguridad sa bansang Yemen at lubhang mahirap para sa mga kinauukulan ang magpatupad ng evacuation mula sa bansa.

Mayroon pong binubuong land evacuation ang Embahada sa pamamagitan ng opisina ni Honorary Consul to Yemen Mohammad Al-Jamal. Maaring ito na po ang huling land evacuation mula Yemen.

Ang lahat ng Pilipino sa Yemen ay marapat na makipag-ugnayan kay Consul Al-Jamal sa mga sumusunod:

Mr. Mohammad Saleh Al Jamal
Honorary Consul
Philippine Consulate in Sana’a
UPS, Damascus St., Hadda Area, Sana’a
Tel: +967.1.416.751
Fax: +967.1.418.254
Mobile: +967.777.255.511
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

END