MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

 

 

 

Press Release
PR-124-2017

19 October 2017

P A N A W A G A N

pr-124-2017
Aziz Velmonte

(Riyadh, 18 October 2017) – Nananawagan po ang Pasuguan/Embahada ng Pilipinas sa Riyadh kina Lily Gadiano Velmonte at Analuz Gadiano Belenario, anak at kapatid, ayon sa pagkakasunod, ni Geanalyn Gadiano Velmonte na namatay sa Riyadh, KSA noong Marso 17, 2016.

Ang anak po ni Geanalyn na si Aziz Velmonte, na nasa 3 o 4 na taong gulang, ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Embahada.

Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kayo sa Department of Foreign Affairs kung nasa Metro Manila o sa pinakamalapit na DFA Regional Consular Offices kung nasa lalawigan upang maisaayos ang pag-uwi ni Aziz sa Pilipinas.

Kayo din po ay inaanyayahang tumawag kaagad kay Mr. Donald Rodel E. Fermin sa mga numerong +966 11 482 4354 at +966 11 480 1918, o di kaya’y mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. - (WAKAS)