MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

Comelec LOGO

 

 

 

MGA KARANIWANG KATANUNGAN (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) AT PAALALA PARA SA OVERSEAS VOTING PARA SA HALALAN 2019

 1. Kailan isasagawa ang overseas voting?

        Ang overseas voting ay isasagawa mula ika 13 ng Abril hanggang ika 13 ng Mayo sa taong kasulukuyan.

 2. Saan ang lugar ng pagboto?:

        Ang botohan ay isasagawa sa Philippine Embassy in Saudi Arabia, Alradeef St، Al Safarat, Riyadh

        Bukod sa Embahada, ang botohan sa Saudi Arabia ay isasagawa rin sa Philippine Consulate General in

        Jeddah at sa International Philippine School in Al Khobar.

 

 3. Ano ang oras ng pagboto?

        Ang oras ng pagboto sa Embahada ay mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon maliban sa ika-13 ng

        Mayo kung kailan ang oras ng pagboto ay mula 7:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon.

 4. Maaari ba akong bumoto?

       Opo. Kung kayo ay rehistrado ng botante sa Riyadh, Al Khobar at Jeddah (registered Filipino overseas

       voter).

 5. Paano ko malalaman kung ako ay rehistradong botante?

       Kayo po ay rehistradong botante kung ang inyong pangalan ay kasamasa Certified List of Overseas Voters 

       na inilabas ng Commission on Elections. Maari ninyong tingnan ang CLOV sa mga link naito:

 

Maaari din pumunta sa Embahada upang makita ang listahan.

6. Wala ang pangalan ko saCLOV, maaari pa ba akong magparehistro para umabot sa pagboto sa 2019  elections?

Hindi po. Ikinalulungkot naming ipaalam na ang panahong magparehistro para makaboto sa 2019 elections ay nagsara na noong September 2018. Kung inyong nais, maaari kayong magparehistro para makaboto sa sunod na halalan sa 2022. Ang panahon ng simula ng pag paparehistro sasusunod na halalan ay iaanunsyo ng COMELEC at ito ay ipapalam ng Embahada sa pamamagitan ng aming website at social media account.

7. Mayroon akong Voter’s ID pero wala ang pangalan ko sa CLOV. Maaari ba akong bumoto?

Hindi po. Ang basehan ng inyong karapatang bumoto ay kung ang inyong pangalan ay nakalistasa CLOV na inilabas ng COMELEC at hindi ang inyong pagkakaroon ng Voter’s ID.

8. Naka boto ako maraming taon na ang nakalipas. Bakit wala ang pangalan ko sa CLOV?

Kung kayo po ay hindi naka boto sa huling dalawang (2) eleksyon, ang inyong voter’s record ay ide-deactivate at ang pangalan ninyo ay tatanggalin ng COMELEC sa CLOV sang-ayon sa batas. Maaari po kayong magpa-reactivate ng inyong voter’s record sa simula ng susunod na pagpaparehistro sa susunod na halalan.

9. Ako ay ikinasal matapos magparehistro at nagpalit ng apelyido kung kaya’t iba ang pangalan ko sakasalukuyan at sa pangalan na nakarehistro sa CLOV. Maaari pa ba akong makaboto?

Opo. Kailangan lang na magbigay ng patunay na kayo at ang tao na ang pangalan ay nakalagay sa CLOV ay iisang tao.

kapag kayo ay hiningan ng nasabing patunay. Maaari po kayong magpapalit ng pangalan para magamit ang inyong married name sa simula ng susunod na pag paparehistro para sasusunod na halalan.