MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

Embassy-Advisories

 

Press Release
PR-097-2014
06 August 2014

 

ADVISORY

Inuulit ng Embahada ang panawagan nito sa mga
Mothers/Fathers and Children Cases na hindi pa
nakapagpre-process para sa DNA Testing

 

(Riyadh, 05 Agosto 2014) – Muling nananawagan ang Embahada sa mga Mothers/ Fathers and Children cases na hindi pa nakakapagpre-process para sa darating na DNA Testing na lumapit, tumawag o mag-email, sa lalong madaling panahon, sa tanggapan nito, c/o Mr. Yusoph Khalil, sa mga numerong: 0504764147, 011-483662, 011-4801918 at email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Matatandaang mayroon pang nalalabing mahigit sa isang daan (100) na Mothers/ Fathers and Children cases na hindi ma-kontak ng Embahada upang dumaan sa pre-registration procedure na sinimulan noong 06 ng Hulyo 2014. Dagdag pa rito, ibinahagi ng Saudi Ministry of Interior (MOI), ang ahensiyang mangangasiwa sa pagsagawa ng DNA Testing, sa Embabaha na gaganapin na ang DNA Testing sa lalong madaling panahon.

Kung kaya ay hinihikayat nito na lumapit na ang mga nalalabing Mothers/ Fathers and Children cases o di kaya yung mga bagong kasong hindi pa naipapaalam sa Embahada.

Mahalagang matandaan ng mga magulang sa Mothers/ Fathers and Children cases na ang posetibong resulta sa DNA Testing lamang ang tanging paraan upang makakuha ang inyong mga anak ng exit visa para sa pag-uwi sa Pilipinas. Dagdag pa rito, ang pangalawang pagkakataon na magpaabot ang pamunuang Saudi ng libreng DNA Testing para sa Mothers and Children cases ay posibleng siyang huling pagkakataon na ganapin ito.

-End-