MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

epass trans small-1

PR-059-2015

Mga Pilipino Pinaaalahanan na Bawal Gamitin
ang Pasaporte bilang Kolateral o Panggarantiya
sa Utang

(Riyadh, ika-28 ng Abril 2015) – Pinaaalahanan ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh ang lahat ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na bawal gamitin ang pasaporte bilang kolateral o panggarantiya sa utang.

Ayon sa DFA Foreign Service Circular No. 214-99 na inisyu noong ika-19 ng Agosto 1999, ang pasaporte na ginamit bilang kolateral o panggarantiya para sa isang utang o iba pang obligasyong pinansiyal ay napapawalang-bisa agad sa oras na ini-report ito ng taong pinagkalooban ng pasaporte.

Dahil sa agarang pagkansela, walang silbi ang pasaporte bilang kolateral o panggarantiya.

Dagliang ipag-bigay alam sa Consular Section ng Embahada kung mayroong mga tao, grupo, tindahan o kumpanya na humihingi ng pasaporte bilang kolateral, sa pamamagitan ng pagtawag sa 011 482 3816 o pag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Binibigyang-diin ng Embahada na ang lahat ng pasaporte ng Pilipinas ay opisyal na dokumento na pagmamay-ari ng Gobyerno ng Pilipinas, at hindi ng taong pinagkalooban nito. Ang pasaporte ay dapat gamitin sa paglalakbay o bilang isang identification document lamang. (WAKAS)