MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

PR No. 163-2013

ADVISORY: Paalala sa Publiko na Kunin/ Tubusin ang Kanilang Pasaporte

Bago Lumampas ang Anim na Buwan mula sa Araw ng Pagkaloob

(Riyadh, 22 September 2013) – Muling pinapaalalahanan ng Embahada ang lahat na anlinsunod sa mga kasalukuyang alituntunin ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (DFA),isunasauli ng Embahada sa DFA Home Office sa Manila ang lahat ng epassports na hindi pa rin nakukuha/ natutubos ng aplikante matapos ang anim na buwan mula sa araw ng pagkaloob nito. Kung kaya ay mangyaring siguraduhin na nakukuha/ natutubos ang inyong passaporte sa Consular Section ng Embahada sa lalong madaling panahon. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email or tumawag sa Consular Section sa:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ 011-4823816.

PR No. 163-2013

ADVISORY: Reminder to the Public on the Need to

Claim New Epassports within Six Months of Issue

 

(Riyadh, 22 September 2013) - The Embassy reiterates its reminder to the public that pursuant to existing Department of Foreign Affairs guidelines, it returns to the DFA Home Office in Manila all e-Passports that remain unclaimed six (6) months after their date of issue. In view of the foregoing, e-Passport applicants must ensure that they are able to claim their new e-Passports at the soonest possible time. For more information, email or call Consular Section at:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ 011-4823816. END