MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

 

 

 

ramadan

PR-066-2018

PUBLIC ADVISORY ON EMBASSY WORK HOURS DURING
THE HOLY MONTH OF RAMADAN

The public is advised that in observance of the Holy Month of Ramadan from 16 May to 14 June 2018, the Embassy’s office hours including consular services, shall be from 9:00 am to 4:00 pm, Sundays to Thursdays.

Regular working hours will resume on the first working day after Eid’l Fitr holiday.

Pinapayuhan ang publiko na bilang pag-gunita sa Banal na Buwan ng Ramadan mula ika-16 ng Mayo hanggang ika-14 ng Hunyo 2018, ang oras ng trabaho ng Pasuguan, kasama ang consular services, ay mula alas-9 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon, Linggo hanggang Huwebes.

Magbababik sa regular na oras ng trabaho ang Pasuguan sa unang araw ng trabaho pag-katapos ng Eid’l Fitr.